Seminar Internasional Pendidikan dan Konseling & Pertandingan Pendidikan dan Konseling 2013
 

PERTANDINGAN INOVASI PENDIDIKAN DAN KAUNSELING KEBANGSAAN

6-7 MAC 2013
 

DEWAN SULTAN ISMAIL UNIVERSITI TUN HUSSIEN OON MALAYSIA BATU PAHAT, JOHOR, MALAYSIA

 

 

info lengkap di http://www.perkamaevent.blogspot.com